Nieuws

RIVM vraagt uw hulp

Samen Meten zoekt honderd vrijwilligers die nieuwsgierig zijn naar de luchtkwaliteit in hun tuin of straat én die dit 6 maanden willen meten. Meedoen geeft inzicht in de concentraties fijnstof en stikstofdioxide in jouw omgeving. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid