RIVM vraagt uw hulp

Samen Meten zoekt honderd vrijwilligers die nieuwsgierig zijn naar de luchtkwaliteit in hun tuin of straat én die dit 6 maanden willen meten. Meedoen geeft inzicht in de concentraties fijnstof en stikstofdioxide in jouw omgeving. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gebruikt de metingen in samenwerking met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht om de kwaliteit van de sensoren te onderzoeken. Ook wordt bekeken of de sensoren in combinatie met berekeningen de actuele luchtkwaliteitskaarten kunnen verbeteren. Meer weten? Of bekijk de pdf.

RIVM vraagt uw hulp