Veelgestelde vragen

Noot vooraf De apparatuur is natuurlijk niet vergelijkbaar met die van het RIVM of soortgelijke apparatuur bij de RUG. Dat kan ook niet voor een kostprijs van 50 Euro. Data afkomstig van deze sensor zijn niet gelijkwaardig aan data verkregen van officiële meet(referentie-)apparatuur. Er is sprake van verschillen in uitkomsten tussen die databronnen. Dit betekent dat de concentraties gemeten met sensorstations een andere (juridische en beleidsmatige) status hebben dan die afkomstig van officiële referentie-apparatuur. Voor het toetsen of grenswaarden worden overschreden worden alleen officiële referentiemetingen gebruikt. Dat kan niet met data afkomstig van deze sensor.

Reglement voor beheer

Vragen van deelnemers

Geen netstroom buiten
Het apparaat verbruikt weinig energie, een goede powerbank zou een oplossing zijn.

Geen scherm
Het apparaat heeft geen scherm, dus inzet als mobiel meetstation is niet handig. Ook is er wellicht een voedingsprobleem. Voor aansluiten schermpje, zie https://luftdaten.info/faq/#toggle-id-15 (Display anschliessen). Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Ook de configuratie van de ESP moet worden aangepast.

Meedoen

Ik heb al een sensor

In dat geval kunt u meedoen, uiteraard zonder kosten, dan graag de chip–id aanmelden.

Hoeveel sensoren?

We streven naar bijna 1100 sensoren in Noord-Nederland: een sensor per eerste vier cijfers postcode per gemeente. Immers het hebben van heel veel sensoren in hetzelfde gebied heeft meestal geen toegevoegde waarde. De prijs van de sensor kit is zo laag omdat de lokale overheid een subsidie geeft en deze is weer gekoppeld aan het te verwachten aantal sensoren. Bij de aanmelding vragen we ook een korte motivatie.

Kunnen scholen meedoen?

Bij interesse graag even contact. Het kan ook een mooie opdracht zijn voor profielwerkstukken of meesterproeven. Middelbare scholen die lid zijn van Globe kun ook hier terecht voor meer info.

Bouwen

Waar kan ik de sensor ophangen?

Gewoon buiten aan de muur, op 1.5 tot 2 meter hoogte. Let op: de temperatuursensor en invoerslang moeten naar beneden gericht zijn. Op de plek van plaatsing moet wifi zijn en een stroomaansluiting in de buurt.

Wat is inhoud van het bouwpakket?

Voeding, de voeding heeft een USB-kabel: heb je meer kabellengte nodig dan kun je de kabel verlengen.

SDS011 stofsensor

DHT22 temperatuur sensor

Schakeldoos met 3 wartels: een voor doorvoer voeding, een voor luchtslang en een voor de temperatuursensor

Jumpwires

Stukje aquariumslang

Arduino ESP 8266 met software


Handleiding

Bekijk alvast de Handleiding om te bouwen

.

Let op: als je de sensorbehuizing bijvoorbeeld op een houten schuur monteert, heb je wellicht aan twee wartels voldoende. De voeding kun je dan immers door de bodem van de schakeldoos en wand van de schuur doen.

aansluiten display
Onderstaand plaatje toont de aansluiting, wijzig ook de config pagina van de sensor. De display AZDelivery OLED Parent 128 x 64 pixels 0,96 inch is te bestellen via Amazon. Zorg zelf voor jumperwires: vrouwtje-vrouwtje

Divers

Calibratie
De gebruikte sensoren zijn bij hoge luchtvochtigheid onnauwkeurig. Het RIVM heeft daartoe een calibratie methode ontwikkeld.

Wat wordt gemeten?
De fijnstofdeeltjes groot 2.5 micron en 10 micron wordt gemeten. Daarnaast wordt ook de temperatuur en luchtvochtigheid gemeten.

Waar blijven de metingen van de sensor?

De gegevens van de sensor worden op geslagen op de server van sensor.community en worden van daaruit gebruikt door bijvoorbeeld het RIVM. De koppeling met de plek waar u woont, lees waar u woont, moet u zelf doen via de sensor-pagina van sensor.community. De opgeslagen open data van de sensoren geeft geen informatie over de eigenaar van de sensor.

Als backup worden de metingen ook opgeslagen bij de RUG. En kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Deelname aan de meetactie impliceert uw instemming.

Tijdreeks?
Via https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?orgId=1&theme=light&var-chipID=esp8266-14974979 krijg je een tijdreeks. Dit is een sensor in de de stad Groningen. Verander alles achter esp8266- met de code van je eigen sensor, het chipkenteken, en u krijgt uw eigen meetreeks.

Is het een RIVM netwerk?

Nee, Het is geen RIVM netwerk. Het is een netwerk van sensoren gemaakt en beheerd door burgers. Wereldwijd zijn dit er inmiddels meer dan 10.000. De data van de sensoren is zogenoemde open data en dat betekent dat iedereen, van burger tot wetenschapper, de data kan gebruiken. Ook het RIVM.

Zijn er al meer fijnstofmeters?

Zeker, al veel particulieren hebben in het verleden zelf een kit besteld en gebouwd, zie hier voor de huidige burgermeetpunten.

Longen en fijnstof?

Om het belang van het meten van fijnstof toe te lichten is hieronder een informatief filmpje te vinden waarin Elin Kersten, een longarts aan het UMCG uitlegt wat fijnstof met je longen doet.