Karin Ree

Mijn naam is Karin Ree en ik werk bij de Bèta wetenschapswinkel van de universiteit, onderdeel van ScienceLinX.

De missie van de wetenschapswinkels is onderzoek voor de samenleving. Maatschappelijke organisaties weten ons te vinden met vragen voor onderzoek. Dat kan hen helpen om problemen op te lossen en hun doelen te verwezenlijken over duurzaamheid, natuur, schone technologie, milieu, veiligheid, hernieuwbare energie enzovoorts. Studenten uit alle studierichtingen van de faculteit en daarbuiten werken voor ons aan het onderzoek en wij helpen met begeleiding, contacten en het maatschappelijk kader.

Zelf heb ik in de vroege jaren ’80 Milieuchemie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb toen voor de jonge wetenschapswinkel aldaar gewerkt aan problemen over luchtvervuiling (door bestrijdingsmiddelen) en watervervuiling (door dioxines). Sinds die tijd is het begrip duurzaamheid veel breder en complexer geworden (en daarmee de vragen waaraan ik werk), maar mijn hart ligt nog steeds bij de kwaliteit van de leefomgeving. Dat gaat ook op voor veel organisaties in de regio waar wij mee samenwerken.

Het project voor monitoring van fijnstof past prima in dat plaatje. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid en kent vele bronnen, waaronder verkeer en industrie. De lucht in het Noorden is betrekkelijk schoon en juist daarom is aandacht belangrijk: laten we dat zo houden of zelfs verbeteren. Mijn taak in dit project is (voorlopig) het vinden en begeleiden van studenten om aan aspecten van dit project te werken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen en verbeteren van meetmethoden, het bouwen van meetopstellingen en het interpreteren van data. Het project is nog pril, maar ik proef al veel belangstelling bij studenten. Ze werken graag aan een onderwerp uit de praktijk. Bovendien zijn burgers en gemeenten direct betrokken bij het onderzoek en bij de resultaten. Die betrokkenheid is voor studenten en voor mij in de wetenschapswinkel een pré: die brengt samenwerking en doelgerichtheid. Die biedt ook zicht op ‘het hogere doel’: hoe de leefomgeving goed en gezond te houden.