Educatie

Sommige deelnemende gemeenten zetten de fijnstofsensor in bij basisscholen. Voor de basisschool is ook educatief materiaal beschikbaar:

Bovenbouw: Longen en fijnstof , meten

Onderbouw: Vangen van fijnstof